Top

 

BIULETYN

Polskiej Misji Katolickiej w Bonn

Nr: 322 *XIV Niedziela  w ciągu Roku  * 16.07.2017

 

 

Kard. Joachim Meisner (cz.2)

 

Kard. Joachim Meisner był wielkim przyjacielem Polski. Wielokrotnie odwiedzał nasz kraj, m.in. swe miasto rodzinne. Na tamtejszym Papieskim Wydziale Teologicznym otrzymał w 1996 r. tytuł doktora honoris causa, w 2005 r. podobną godnością obdarzył go KUL. W 2012 r. został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Używał jasnych i nie raz krytycznych słów. Jeśli arcybiskup Kolonii kard. Joachim Meisner widział zagrożenie dla doktryny Kościoła lub moralności społecznej, to jako ich obrońca zawsze ruszał do ofensywy. Jego niezadowolenia doświadczył nawet papież Franciszek za naruszenie, zdaniem kardynała, katolickiej doktryny o małżeństwie. Natomiast zawsze czuł wsparcie ze strony jego poprzedników Jana Pawła II i Benedykta XVI, którego nazwał „Mozartem teologii”.

 

Wątpliwości co do utrzymania celibatu czy kapłaństwa kobiet od razu spotykały się ze sprzeciwem kard. Meisnera. Podobnie zareagował na adhortację apostolską „Amoris Laetitia” Franciszka. Wraz z trzema innymi kardynałami we wrześniu 2016 r. przedstawił papieżowi i Kongregacji Nauki Wiary pięć wątpliwości („dubia”) z prośbą o rozwianie niepewności i wyjaśnienie niektórych punktów posynodalnej adhortacji apostolskiej dotyczących dopuszczenia w indywidualnych przypadkach do komunii osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach. Po raz kolejny pokazał, że będąc w stanie spoczynku „nie ma zamiaru siedzieć cicho”.

 

Kard. Meisner po 25 latach stania na czele, uważanej za jedną z najzamożniejszych na świecie, archidiecezji Kolonii, ustąpił w lutym 2014 roku z urzędu ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego. W czasie jego arcybiskupiej posługi los nie szczędził mu konfliktów. Jako pierwszy sprzeciwił się, aby zaświadczenie wydawane przez kościelne poradnie rodzinne pozwalało kobietom na dokonanie aborcji. Z jego inicjatywy papież Jan Paweł II w 1999 roku nakazał wycofanie się Kościoła katolickiego w Niemczech z systemu państwowego poradnictwa dla kobiet w ciąży, co znaczna część niemieckich biskupów przyjęła z niechęcią.

 

Niezwykle mocne więzi łączyły go z św. Janem Pawłem II. Papieża Polaka nazywał wyjątkowym „budowniczym mostów między niebem a ziemią”. Prawie 27-letni pontyfikat był dla niego „filarem prawdy dla świata”.

 

Szczególną uwagę kard. Meisner poświęcał ochronie życia. Ostro sprzeciwiał się próbom prawnej legalizacji aktywnej eutanazji. „Człowiek umiera na rękach człowieka, ale nie przez jego ręce” – powtarzał. Nie mniej energicznie potępiał aborcję i badania na embrionach w celu „uzdrawiania starego i chorego życia”.

 

Kard. Meisner przeciwstawiał się także wszelkim próbom „rozwadniania wiary”. Stale przypominał, także podczas wielkich wydarzeń kościelnych takich jak Światowe Dni Młodzieży w 2005 r. w Kolonii czy Kongres Eucharystyczny w 2013 roku, o znaczeniu codziennej modlitwy i potrzebie indywidualnej spowiedzi. Podkreślał, że niemieccy katolicy „zbyt wiele dyskutują a zbyt mało się modlą”. Posiadał też tradycyjny gust estetyczny i nie lubił abstrakcyjnych witraży autorstwa Gerharda Richtera w kolońskiej katedrze i mówił, że „pasują one raczej do meczetu lub innego domu modlitwy” nie gotyckiej świątyni.

 

Nie do przecenienia są też zasługi kard. Meisnera dla pojednania z Polakami, Czechami i Słowakami. Był wielkim przyjacielem Polski. Wielokrotnie odwiedzał nasz kraj, m.in. Wrocław, swe miasto rodzinne.

 

Ustąpienie Benedykta XVI, z którym łączyły go przyjacielskie więzi, z papieskiego urzędu było dla niego szokiem i niespodzianką. „Pozostać aż do śmierci – dotyczy to małżeństwa, ale także papieskiego urzędu” – to była jego pierwsza reakcja. Później złagodził swoje stanowisko i wyraził zrozumienie dla decyzji Benedykta XVI, widząc jego słaby stan zdrowia. Zawsze raniło go to, jak lekceważąco, a nawet złośliwie, mówiło się w Niemczech o papieżu Ratzingerze. Jego zdaniem wielu ludziom zabrakło świadomości, a nawet dumy z tego, że po prawie 500 latach ponownie Niemiec piastuje urząd najwyższej światowej rangi.

 

Wobec Papieza Franciszka kard. Meisner zachowywał dystans, ale też nigdy nie twierdził, jak niektórzy, że wybór kardynała z Ameryki Łacińskiej na następcę św. Piotra jest nieważny. Z powodu swej bezkompromisowej postawy przyczepiono mu etykietkę „konserwatysty”. Uważał ją za pozytyw i powtarzał: „Konserwatywny, bardzo proszę, ale tylko w znaczeniu jako ten, co broni wiary”.

 

Polecjmy duszę ś.p. kard. Joachima Bożemu Miłosiedziu.

 

 

 

INTENCJE  MSZALNE

 

XV Niedziela w ciągu Roku - 16.VII

 

Bonn (09.00): 1. ++ Krystyna i Edward Piechowski

 

2. o Boże bł. dla Hani Półchłopek z ok. roczku

 

Sankt Augustin (11.30): 1. + Władysław Rydelin w 14 rocz. sm. oraz za zmarłych z rodzin Jagłów i Rydelin.

 

2. + Anna Ligmanowska w 7 miesiacu po smierci

 

Euskirchen (14.30): o Boże bł. i dar zdrowia dla Anny Karpińskiej

 

Brühl (16.30): o Boże bł., dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Marty z ok. urodzin

 

Środa – 19.VII

 

Brühl (18.00): ++ Krystyna i Barbara

 

Czwartek – 20.VII

 

Euskirchen (18.00): wolna intencja

 

Piątek – 21.VII

 

Bonn (18.30): + Dominik oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 

XVI Niedziela w ciągu Roku. -  23.VII

 

 

 

Bonn (09.00): + Eryka Wrzecha w 1 rocz. sm.

 

Sankt Augustin (11.30): o łaskę macierzyństwa dla Carmino, Marty, Aminy i Teresy

 

Euskirchen (14.30): wolna intencja

 

Brühl (16.30): + Krystyna Kiszel w 30 dniu po smierci

 

 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 

 

 

1. Rozpoczynamy wakacje. Dla nas, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, niech staną się one okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpo­średnim kontakcie z przyrodą. Przez piękno tej ziemi niech przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej.

 

2. W czwartek, tj. 20 lipca, wspominamy w liturgii Kościoła błogosławionego Czesława. Żył w XIII wieku, był jednym z pierwszych dominikanów. Sam gorliwie głosił Ewangelię i zakładał klasztory dominikańskie w Pradze i Wroc­ławiu.

 

3. Do 22 lipca  we wszystkich sprawach duszpasterskich prosimy o kontaktowanie się z ks. Marcinem.

 

4. Przyjmujemy  zapisy na  jesienną pielgrzymkę 17 – 21 października na Czuwanie modlitewne na Jasnej Górze z bogatym programem po drodze w Polsce-koszt 240,- Euro. Informacje do odebrania w zakrystii.

 

5. W lipcu i sierpniu we wtorki biuro parafialne będzie nieczynne. Nie będzie również sprawowana wtorkowa Msza św. w St. Michael w Bonn.

 

6. Od września w każdą sobotę będzie sprawowana Msza św. w St. Michael o godz. 9.00 a po niej od godz. 10.00 katecheza i j.polski dla dzieci w salkach przy kościele.

 

7. W Niedzielę 16 lipca w naszej wspólnocie przeprowadzimy zbiórkę plecaków z wyprawką szkolną dla dzieci w Afryce.

 

8. Prasa katolicka do nabycia przy wyjściu z kościoła: „Różaniec” i „Nasze Słowo”

 

Joomla templates by a4joomla