Top

KRĄG BIBLIJNY

Jako chrześcijanie staramy się nieustannie podtrzymywać relację z Bogiem. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Wiara jest osobowym przylgnięciem całego człowieka do Boga, który się objawia. Obejmuje ona przylgnięcie rozumu i woli do tego, co Bóg objawił o sobie przez swoje czyny i słowa”.

Święty Hieronim, który niemalże całe swoje życie poświęcił na zgłębianiu bożej mądrości zawartej w Słowie Bożym i przetłumaczył Biblię na język łaciński, aby ludzie narodów europejskich mogli poznawać Słowo Najwyższego, mawiał że: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

Jest to bardzo słuszna uwaga, gdyż nie można mieć relacji z kimś, kogo się po prostu nie zna. Zatem mamy poznać naszego Boga, Jemu zaufać i z Nim żyć.

Święty Ambroży z kolei tłumacząc relację człowieka z Bogiem zwraca uwagę na to, że dialog między Bogiem a człowiekiem polega na tym, iż mówimy do Niego, kiedy się modlimy, a słuchamy Go, gdy czytamy Pismo Święte!

Krąg Biblijny, to grupa ludzi, która spotyka się na wspólnej modlitwie, czytaniu Słowa Bożego i rozważaniu bożego przesłania.

W naszej Polskiej Misji Katolickiej, Krąg Biblijny, odbywa się w każdy drugi piątek miesiąca po wieczornej Eucharystii w Bonn. 

Osoby zainteresowane dołączeniem do tych wspólnot, proszone są o kontakt z ks. Sławkiem.

Joomla templates by a4joomla